Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Cena oczekiwana dla postępowania konkursowego w trybie rokowań w rodzaju SZP w zakresie neurochirurgia – hospitalizacja i neurochirurgia pakiet onkologiczny.

18-09-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o cenie oczekiwanej dla ogłoszonego postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne w trybie rokowań w zakresie neurochirurgia – hospitalizacja, neurochirurgia – hospitalizacja pakiet onkologiczny, która wynosi 1,00 zł za punkt.

Wszystkie aktualności