Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Ceny oczekiwane dla postępowań konkursowych ogłoszonych w 2019 roku w rodzaju – AOS świadczenia w poradniach

19-02-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o cenach oczekiwanych w ogłoszonych postępowaniach konkursowych.

Wszystkie aktualności