Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Ceny oczekiwane w ogłoszonych dnia 14.05.2019 r. postępowaniach konkursowym o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

14-05-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o cenach oczekiwanych w ogłoszonych postępowaniach konkursowych.

Wszystkie aktualności