Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Ceny oczekiwane w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – w postępowaniach konkursowych ogłoszonych 14.03.2019 r.

15-03-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu w Olsztynie informuje, że w postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, przyjęto następujące ceny oczekiwane punktów rozliczeniowych:

Wszystkie aktualności