Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Ceny oczekiwane w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – w postępowaniach konkursowych ogłoszonych 14.05.2019 r.

14-05-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu w Olsztynie informuje, że w postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresach ogłoszonych 14 maja 2019r. przyjęto następującą cenę oczekiwaną punktów rozliczeniowych:

Wszystkie aktualności