Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Ceny oczekiwane w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – w postępowaniach konkursowych ogłoszonych 30 sierpnia 2019 r.

30-08-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu w Olsztynie informuje, że w postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresach ogłoszonych 30 sierpnia 2019 r. przyjęto następujące ceny oczekiwane punktów rozliczeniowych:

Wszystkie aktualności