Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Rok 2019

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursach ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe ogłaszanych w 2019 roku

11-02-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że w postępowaniach konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w 2019 roku przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych:
- procedury pobytowe w programach lekowych – 1,00 zł
- leki stosowane w programach lekowych – 1,00 zł

Wszystkie aktualności