Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Odwołania

Nr postępowania: 14-19-000102/PSY/04/1/04.2712.020.02/01

26-07-2019

Nr postępowania: 14-19-000102/PSY/04/1/04.2712.020.02/01
1. Ogłoszenie o wniesieniu odwołania
Data wniesienia odwołania: 15.05.2019 r.
Data publikacji: 16.05.2019 r.
Do pobrania: plik z ogłoszeniem o wniesieniu odwołania

2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
Data wydania decyzji: 31.05.2019 r.
Data opublikowania decyzji: 31.05.2019 r.
Do pobrania: plik z decyzją nr 3/2019

3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Data wydania decyzji: 25.07.2019 r.
Data opublikowania decyzji: 26.07.2019 r.
Do pobrania: plik z decyzją nr 5/2019

Wszystkie aktualności