Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Protesty

Protest do postępowania nr: 14-19-000080/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

21-03-2019

Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu, o czym stanowi art. 153 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

Wszystkie aktualności