Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Uregulowania prawne

Uregulowania prawne do kontraktowania
 świadczeń opieki zdrowotnej

 

Akty prawa krajowego

 

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1373-t-j,17127716.html

 

 

 1. ustawa z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2018.932) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-932,18720409.html

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2016-1146-t-j,18223342.html

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U.2018.469) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-469,18691067.html

 

Dokumenty prawa wewnętrznego:

 

Leczenie stomatologiczne:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2019.1199.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1199-t-j,18046206.html

 

 1. zarządzenie nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków zawierania
  i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
  ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-472018dsoz,6765.html

 

Profilaktyczne programy zdrowotne:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2018.188 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-188-t-j,18048140.html
 1. zarządzenie nr 86/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 roku  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-862019dsoz,6963.html

 

Ratownictwo medyczne:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U.2019.237)

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-237,18813740.html

 1. zarządzenie nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania
  i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-142019dsm,6880.html

 

Pomoc doraźna i transport sanitarny:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2017.2295 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2017-2295-t-j,18048737.html
 1. zarządzenie nr 65/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-652016dsm,6507.html

 

Lecznictwo uzdrowiskowe:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2019.168) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-168-t-j,18017150.html
 2. zarządzenie nr 13/2018/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
  22 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego  tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe ze zm. http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-132018bp,6731.html

 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2019.1267) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1267-t-j,18605252.html
 2. zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania
  i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-592016dsoz,6499.html    

 

Opieka paliatywna i hospicyjna:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U.2018.742 ze zm. ) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-742-t-j,18038916.html
 • Dz.U.2018.1185 https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-1185,18729878.html
 1. zarządzenie nr 74/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie określenia warunków zawierania
  i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-742018dsoz,6798.html

 

Podstawowa opieka zdrowotna:

 

 1. ustawa z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2019.357 ze zm.)  https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-357-t-j,18655397.html
 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.736)   https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-736-t-j,18031673.html
 2. zarządzenie nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
  11 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej
  i świątecznej opieki zdrowotnej ze zm.  http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-712017dsm,6617.html
 1. zarządzenie nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1202018dsoz,6844.html

 

Leczenie szpitalne:

 

 1. ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2019.784 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-784-t-j,17712396.html
 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2018.188 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-188-t-j,18048140.html
 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2017.2295
  ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2017-2295-t-j,18048737.html

 

 1. zarządzenie nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-752018dgl,6799.html
 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U.2015.1958) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2015-1958,18242758.html
 2. zarządzenie nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-382019dsoz,6906.html
 1. zarządzenie nr 16/2018/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć ze zm. http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-162018dsm,6735.html
 1. zarządzenie nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-562018dgl,6775.html
 1. zarządzenie nr 10/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-102019dsoz,6874.html
 1. zarządzenie nr 49/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku
  z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-492019dsoz,6920.html

 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
  i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2015-1658-t-j,18046788.html
 2. zarządzenie nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-452018dsoz,6763.html

 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019.1285 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1285,18873917.html
 • Dz.U.2019.1640 https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1640,18886249.html
 1. zarządzenie nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maj 2018 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna
  i leczenie uzależnień ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-412018dsoz,6757.html
 1. zarządzenie nr 49/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku
  z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-492019dsoz,6920.html

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2016.357 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2016-357-t-j,18043214.html
 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2018.188 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-188-t-j,18048140.html
 1. zarządzenie nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-882019dsoz,6966.html
 • zarządzenie nr 91/2019/DOSZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 roku http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-912019dsoz,6971.html
 1. zarządzenie nr 49/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku
  z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-492019dsoz,6920.html

 

Rehabilitacja lecznicza:

 

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2018.465) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-465-t-j,18048739.html
 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2018.188 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-188-t-j,18048140.html
 1. zarządzenie nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania
  i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci ze śpiączką ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-132019dsoz,6878.html
 1. zarządzenie nr 49/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku
  z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-492019dsoz,6920.html

 

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 

 1. ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
  ,,Za życiem” (Dz.U.2019.473) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-473-t-j,18467918.html
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej   (Dz.U.2016.357 ze zm.) https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2016-357-t-j,18043214.html

 

 1. zarządzenie nr 45/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania
  i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-452019dsoz,6912.html
 1. zarządzenie nr 49/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku
  z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ze zm. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-492019dsoz,6920.html

 

Inne akty prawne

 1. Zarządzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu z dnia
  14 marca 2017 roku w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zm.http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-182017dsoz,6565.html