Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

ROK 2020

Plan Zakupu Świadczeń na rok 2020

03.12.2019
Zaplanowana liczba jednostek rozliczeniowych na rok 2020.

OŚWIADCZENIE o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów.

31.10.2019
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, na stronie internetowej w zakładce kontraktowanie –rok 2020 zamieszczono dokument o nazwie - OŚWIADCZENIE o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów.