Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Komunikat w sprawie opublikowania Zarządzenia Nr 64/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r.

05-07-2018

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na stronie Centrali NFZ opublikowane zostało Zarządzenie Nr 64/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Link do strony: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-642018dsoz,6786.html

Wszystkie aktualności