Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Komunikat w sprawie opublikowania zarządzenia zmieniającego zarządzenie w rodzaju AOS.

19-07-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na stronie Centrali NFZ zostało opublikowane Zarządzenie Nr 91/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Link do strony: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-912019dsoz,6971.html

Wszystkie aktualności