Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju AOS.

14-02-2017

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postepowań konkursowych z dnia 14 lutego 2017 roku na dzień 15 lutego 2017 roku.
Dotyczy postepowań nr:
14-17-000051/AOS/02.03/02.7220.072.02/01 – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – Badania tomografii komputerowej (TK)
14-17-000052/AOS/02.03/02.7250.072.02/01 – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – Badania rezonansu magnetycznego (RM)

Wszystkie aktualności