Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Przesunięcie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w rodzaju AOS ogłoszonego w trybie konkursu ofert

09-07-2019

PRZESUNIĘCIE TERMINU OGŁOSZENIA ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWAŃ
W RODZAJU
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA OGŁOSZONYCH W TRYBIE KONKURSU OFERT     

 

 

Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1510 z póź. zm. ),oraz § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (t.j. Dz.U. z 2018. poz. 1897), Warmińsko-Mazurski OW NFZ w Olsztynie informuje o przesunięciu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr:

 

14-19-000165/AOS/02/1/02.1450.001.02/01

 

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na dzień   17 lipca 2019 roku.

                         

                                                                                 DYREKTOR

                    Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego

          Narodowego Funduszu Zdrowia

w Olsztynie

  Andrzej Zakrzewski

 

Wszystkie aktualności