Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju AOS

07-01-2020

PRZESUNIĘCIE TERMINU OGŁOSZENIA ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA OGŁOSZONYCH W

TRYBIE KONKURSU OFERT

            Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1373 z póź. zm. ),oraz § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (t.j. Dz.U. z 2018. poz. 1897), Warmińsko-Mazurski OW NFZ w Olsztynie informuje o przesunięciu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych nr:

14-20-000017/AOS/02/1/02.1100.001.02/01

14-20-000018/AOS/02/1/02.1100.001.02/01

14-20-000020/AOS/02/1/02.1270.001.02/01

14-20-000022/AOS/02/1/02.1450.001.02/01

14-20-000023/AOS/02/1/02.1450.001.02/01

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna

opieka specjalistyczna na dzień 9 stycznia 2020 roku.

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski

Wszystkie aktualności