Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 29 marca 2019 r.

09-04-2019

je o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 39/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia ś

Wszystkie aktualności