Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Zarządzenie Nr 94/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 września 2018 r.

18-09-2018

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, iż opublikowane zostało zarządzenie Nr 94/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/ zarzadzenie-nr-942018dsoz,6819.html

Wszystkie aktualności