Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie stomatologiczne

Interpretacja dotycząca leczenia protetycznego - bezzębie.

12-01-2016

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia do stosowania interpretację Centrali NFZ ( zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia, stanowisko to zostało przygotowane w oparciu
o opinię Pani dr. hab. n. med. Katarzyny Grocholewicz Konsultanta Krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,  ) dotyczącą leczenia protetycznego, w kontekście prawidłowego kwalifikowania pacjentów do świadczenia gwarantowanego „zaopatrzenie bezzębnej szczęki lub żuchwy protezą całkowitą" .

Termin „bezzębie" określa szczękę lub żuchwę pozbawioną całkowicie zębów. Natomiast obecność jednego zęba w szczęce lub żuchwie powoduje konieczność uzupełnienia braków zębowych za pomocą protezy częściowej powyżej 8 brakujących zębów.

Wszystkie aktualności