Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Leczenie szpitalne

Zarządzenie zm. nr 38/2020/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i BRI

02.04.2020
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało Zarządzenie nr 38/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r.

01.04.2020
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało zarządzenie Nr 43/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r.

17.03.2020
Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, iż zostało opublikowane zarządzenie nr 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 28 lutego 2020 r.

11.03.2020
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 23/2020/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 28 lutego 2020 r. w zmieniające zarządzenie sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne świadczenia wysokospecjalistyczne.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 28 lutego 2020 r.

10.03.2020
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 26/2020/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11