Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Leczenie szpitalne

ZARZĄDZENIE Nr 126/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 26 września 2019 r.

10.10.2019
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 126/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 26 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE nr 129/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 30 września 2019 r.

08.10.2019
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE nr 129/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
1  2  3  4  5  6  7  8