Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

Informacja o wydaniu zarządzenia nr 186/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

14-01-2020

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowana została Informacja o wydaniu zarządzenia nr 186/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1862019dsoz,7108.html

Wszystkie aktualności