Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Leczenie szpitalne

OŚWIADCZENIE o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów.

14-05-2018

OŚWIADCZENIE o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji  świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów. 

Wszystkie aktualności