Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Leczenie szpitalne

Realizacja programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego – trombectomia mechaniczna.

21-12-2018

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że opublikowane zostało zarządzenie nr 128/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 07.12.2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewkowej trombectomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

 

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1282018dsoz,6851.html

Wszystkie aktualności