Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

Realizacja, sprawozdawanie, i rozliczanie świadczeń dotyczących pilotażu onkologicznego.

30-01-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że opublikowane zostało zarządzenie nr 6/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-62019dsoz,6866.html

Wszystkie aktualności