Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

Udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń z zakresu SZP JGP grupy z sekcji M

21-02-2020

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie na prośbę Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje, że „Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z zakresu leczenie szpitalne: choroby żeńskiego układu rozrodczego (katalog JGP-grupy z sekcji M).” Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”

http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od dnia 20 lutego 2020 roku”.
Podstawa prawna:
Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), Plan Taryfikacji na rok 2020.

Wszystkie aktualności