Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

Wyliczenie wartości ryczałtu PSZ – wskazanie terminu rozliczenia do 30 kwietnia 2019 r.

29-03-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że opublikowane zostało zarządzenie nr 31/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-312019dsoz,6899.html

Wszystkie aktualności