Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

ZARZĄDZENIE 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r.

17-03-2020

Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, iż zostało opublikowane zarządzenie nr 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-332020dsoz,7145.html

Wszystkie aktualności