Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

Zarządzenie nr 109/2019/DSOZ z dnia 9 sierpnia 2019 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombekto

20-08-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie informuje, że dnia 9 sierpnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 109/2019/DSOZ z dnia 9 sierpnia 2019 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1092019dsoz,6994.html

Wszystkie aktualności