Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

ZARZĄDZENIE Nr 126/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 26 września 2019 r.

10-10-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 126/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 26 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1262019dsoz,7014.html

Wszystkie aktualności