Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

Zarządzenie nr 149/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

14-11-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że opublikowane zostało zarządzenie nr 149/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Dotyczy umożliwienia rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu świadczeniodawcom objętych finansowaniem w zakresie leczenia szpitalnego poza umowami w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, z wyłączeniem kosztów substancji czynnych, seansów radioterapii, składników krwi i jej pochodnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1492019dsoz,7043.html

 

Wszystkie aktualności