Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Leczenie szpitalne

Zarządzenie nr 16/2018/DSM – zarządzenie Izba Przyjęć i SOR

06-03-2018

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 16/2018/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-162018dsm,6735.html

Wszystkie aktualności