Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

ZARZĄDZENIE Nr 166/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 29 listopada 2019 r.

06-12-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 166/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1662019dsoz,7078.html

Wszystkie aktualności