Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 28 lutego 2020 r.

11-03-2020

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 23/2020/DSOZ PREZESA NFZ
z dnia 28 lutego 2020 r. w zmieniające zarządzenie sprawie określenia warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne świadczenia
wysokospecjalistyczne.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-232020dsoz,7134.html

 

 

Wszystkie aktualności