Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r.

01-04-2020

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało zarządzenie Nr 43/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-432020dsoz,7155.html

Wszystkie aktualności