Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Leczenie szpitalne

Zarządzenie zmieniające Nr 129/2016/DSOZ w rodzaju leczenie szpitalne.

05-01-2017

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje o ukazaniu się zarządzenia zmieniającego nr 129/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Wszystkie aktualności