Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Leczenie szpitalne

Zarządzenie zmieniające nr 15/2018/DSOZ – leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

06-03-2018

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 15/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne- świadczenia wysokospecjalistyczne.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-152018dsoz,6734.html

Wszystkie aktualności