Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

ZMIANA NUMERU TELEFONU DO REALIZATORA TRANSPORTU MEDYCZNEGO DLA OBSZARU ZABEZPIECZENIA POWIAT IŁAWSKI, OSTRÓDZKI

27-04-2020

Warmińsko- Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że uległ zmianie numer telefonu do zamawiania transportu medycznego dla powiatów
- iławski
- ostródzki
realizowanych przez Powiatowy Szpital Im. Władysława Biegańskiego W Iławie aktualny numer telefonu do zgłaszania transportu medycznego 662 056 594, osoba do kontaktu Pan Tomasz Dolecki.

Wszystkie aktualności