Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

Zmiana zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

14-11-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że opublikowane zostało zarządzenie nr 150/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Dotyczy zmiany treści § 19 ust. 1 poprzez umożliwienie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu świadczeniodawcom objętych finansowaniem w zakresie leczenia szpitalnego w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa pomorskiego oraz dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego na terenie województwa podlaskiego.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1502019dsoz,7044.html

Wszystkie aktualności