Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Opieka paliatywna i hospicyjna

Komunikat w sprawie wystawiania recept, innej osobie niż pacjent, w poradni medycyny paliatywnej

29-04-2020

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie przedstawia do zapoznania i stosowania interpretację Ministerstwa Zdrowia w sprawie wystawiania recept „innej osobie niż pacjent” w poradni medycyny paliatywnej.

 

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż sytuację dotyczącą wystawiania recept pacjentom, którzy z uwagi na zły stan zdrowia nie są w stanie stawić się osobiście w poradni medycyny paliatywnej, a w zastępstwie na wizytę przychodzi inny członek rodziny lub osoba upoważniona przez pacjenta reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn.zm.).

Zgodnie z przedmiotową ustawą lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Recepta może być przekazana:

  1. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty;
  2. osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych,
    że recepty mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

Upoważnienie lub oświadczenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. Informację o wystawieniu recepty zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

Wszystkie aktualności