Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Zarządzenie Nr 82/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczeni

08-08-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że wydane zostały:
1.Zarządzenie Nr 82/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz
2. Rozporządzenie MZ z dnia 19 czerwca 2019 (poz. 1285) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Wszystkie aktualności