Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

04-02-2020

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o tym, iż opublikowane zostało ZARZĄDZENIE Nr 12/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-122020dsoz,7118.html

Wszystkie aktualności