Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

KOMUNIKAT DLA POŁOŻNYCH POZ. Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej

02-04-2020

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie przekazuje zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położnictwa opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia, w celu bezwzględnego stosowania podczas udzielania świadczeń gwarantowanych przez położne POZ.

Pliki do pobrania:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznych

 

Wszystkie aktualności