Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW POZ, UZUPEŁNIENIE KOMUNIKATU Z DNIA 4 LUTEGO 2020 R.

13-02-2020

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w dniu 4 lutego 2020 roku zawierającego informację o możliwości składania wniosków o zawarcie umów o  potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie prosi o składanie kompletu dokumentów tj.:

Wniosku o zawarcie umowy o potwierdzenie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego - w jednym egzemplarzu

 Wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowiaw dwóch egzemplarzach

Składane dokumenty opatrzone muszą być w wymagane podpisy i pieczęcie.

Wszystkie aktualności