Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

24-04-2018

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, z wyłączeniem zakresu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawierane są w trybie Art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2017,Dz. U. poz. 1938, z późn. zm.), co oznacza, iż wniosek o zawarcie umowy może być złożony w ciągu całego roku kalendarzowego. Zaproszenie do składania wniosków wraz z odpowiednim zapytaniem ofertowym dostępne jest na stronie www.nfz-olsztyn.pl w przeglądarce postępowań PUBPST. Wnioski o zawarcie umowy należy sporządzać w aplikacji ofertowej NFZ-KO. Świadczeniodawcy nie posiadający konta wsystemie SZOI winni złożyć do Oddziału wniosek o zarejestrowanie konta na Portalu NFZ. Szczegółowy opis procesu sporządzenia wniosku oraz wykaz wymaganych dokumentów opisany jest w ostatnim rozdziale aktualnego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wsprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dostępnego na stronie Centrali www.nfz.gov.pl / zarządzenia Prezesa. Jednocześnie Oddział zaprasza Podmioty posiadające umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zainteresowane rozszerzeniem umów w zakresie świadczeń położnej POZ i spełniające wymagania niezbędne do realizacji opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do OW. Wniosek należy sporządzić wyłącznie w części dotyczącej przedmiotowego zakresu skojarzonego.

Wszystkie aktualności