Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rozpoznania wykluczające udział w programie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)

29-09-2008

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że do Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) zostały wprowadzone rozpoznania uniemożliwiające udział w programie ChUK.

Poniżej przedstawiamy wykaz rozpoznań wg ICD-10 wykluczających udział w ChUK.

L.p.

Rozpoznanie  -znak

Rozpoznanie - nazwa

Uwagi

1.

E10-E14

Cukrzyca

-

2.

I10-I15

Choroba nadciśnieniowa

Wraz z rozpoznaniami szczegółowymi

3.

I20-I25

Choroba niedokrwienna serca

j.w.

4.

I26-I28

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

j.w.

5.

I33, I38, I39, I42, I43, I48, I50

Inne choroby serca

j.w.

6.

I60-I67, I69

Choroby naczyń mózgowych

j.w.

7.

I70-I74

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

j.w.

8.

O24.0

Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinozależna

-

9.

O24.1

Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinoniezależna

-

10.

O24.2

Istniejąca uprzednio cukrzyca związana z niedożywieniem

-

11.

O24.3

Istniejąca uprzednio cukrzyca, nie okreśolna

-

Program SIMP uniemożliwi zarejestrowanie świadczeń w ramach programu pacjentom, u których zdiagnozowano jedną z w/w chorób.

Wszystkie aktualności