Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Wystawianie kart zgonu pacjenta

24-04-2018

W związku z docierającymi do Funduszu sygnałami dotyczącymi odsyłania rodzin zmarłych pacjentów do lekarza rodzinnego w celu wystawienie karty zgonu Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie uprzejmie przypomina, że obowiązującym aktem prawnym wskazującym podmioty zobowiązane do stwierdzenia zgonu jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202), którego pełne brzmienie zamieszczamy poniżej. Wzór karty zgonu określony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu z dnia 11 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 231 z późn. z późn. zm.).

Wszystkie aktualności