Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny

Informacja o ogłoszeniu postępowań konkursowych oraz cenach rekomendowanych dla postępowań w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego

22-01-2020

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 r., zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego, obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r.

 

Harmonogram postepowań:

  • Ogłoszenie postepowań -22.01.2020 r.
  • Składanie  ofert – 06.02.2020 r.
  • Otwarcie ofert – 10.02.2020 r.
  • Rozstrzygnięcie postepowań- 06.03.2020 r.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych znajdują się  w  przeglądarce postępowań (PUBST).

Cena rekomendowana za dobogotowość dla zespołów transportu medycznego, we wszystkich obszarach, wynosi- 3 000,00 zł

Wszystkie aktualności