Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny

ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO W RODZAJU POMOC DORAŹNA I TRANTRANSPORT SANITARNY OD 2009

21-01-2020

ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO W RODZAJU

 POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY OD 2009  R.

 

Na podstawie § 3 ust 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy , (t. j. Dz.U.2018 poz. 1897)

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odwołuje postępowanie konkursowe

Nr 14-20-000027/PDT/17/1/17.9250.031.08/01

 

ogłoszone w dniu 30 grudnia 2019 r.

 

Dyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności