Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ratownictwo medyczne

Uznanie kwalifikacji lekarzy zmieniających specjalizację jako spełniających wymogi art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Med.

23.10.2012
Informacja dotycząca uznania kwalifikacji lekarzy zmieniających specjalizację jako spełniających wymogi art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym