Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ratownictwo medyczne

Informacja o rozliczeniu RTM za grudzień 2018 r.

29-11-2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018

 

 

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust 2 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,  w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu, wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę  rachunków.

 

Z uwagi na konieczność pilnego rozliczenia dotacji, przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na finansowania ratownictwa medycznego wyjątkowo prosimy o złożenie wszystkich rachunków wraz z oświadczeniami  najpóźniej do 7 grudnia 2018 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna:

Danuta Ogrodowczyk

Tel. 89 6787541

Wszystkie aktualności